ดูดวงราศีพฤษภ Taurus ประจำวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2560

42 second read
0

แม้มิตรต่างเพศจะอำนวยผลประโยชน์ให้จะมาสัมพันธ์ใกล้ชิด ถึงเนื้อถึงตัวกันบ้าง ก็เป็นไปในรูปแบบของมิตรสหาย ผู้ร่วมกิจกรรมการงาน ตามปกติธรรมดา เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของมิตรสหาย มากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพศผู้ที่มีคู่อยู่แล้ว ควรระวัง จะพบคนใหม่ สดใสกว่าเก่า ทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวเกิดปัญหารักซ้อนซ่อนรักขึ้นได้

การงานโดยทั่วไป ค่อนข้างราบรื่น ไม่มีอุปสรรครุนแรงนัก จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเลี่ยงการฉวยโอกาส ซึ่งไม่ให้คุณแก่ท่านนัก อย่าเข้าไปยุ่งจะมีผลดีกว่า จะมีงานประเภทสนองรับใช้ งานด้านบริการคนกลุ่มใหม่ งานเพื่อสาธารณาประโยชน์ งานตัวแทนกลุ่มหรืองานที่มีผู้มอบหมายหรือขอร้องให้ท่านทำจะส่งผลประโยชน์ให้ดีกว่างานเสี่ยง

ท่านจะได้คนรับใช้ เพื่อนร่วมงานที่ดี ว่องไวในการทำงาน มาช่วยเหลือผ่อนแรงและจะเป็นกำลังสำคัญของท่านในระยะยาวด้วย

รายได้ของท่าน อาจจะมีหลายทาง เช่น รายได้จากการเป็นนายหน้า เปอร์เซ็นต์จากการขาย การปันผลหรือแบ่งผลประโยชน์จากหุ้นส่วน ดอกเบี้ยจากเงินฝากที่มีอยู่ประจำ

ส่วนรายจ่ายเป็นการจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพของท่านเอง ชดใช้หนี้สินเดิม บางท่านอาจเสียเงินเพราะผู้น้อย ช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกจ้าง เป็นรายจ่ายที่ท่านเต็มใจช่วยเพื่อนมนุษย์ธรรมด้วยความเมตตากรุณา

ควรระวังสุขภาพ ของท่านเอง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับคอ ไต และระบบสืบพันธ์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ถ้ามีคู่แล้ว ควรระวังปัญหาในเรื่องสุขภาพของคู่ไว้ด้วย ถ้ามีบุตรหลาน อยู่ในความดูแล ท่านต้องระวังการเจ็บป่วยของบุตร บริวาร ไว้ด้วย

เรื่องอุบัติเหตุ ไม่น่าเป็นห่วงนัก ขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ระวังการพลัดตกหกล้มไว้บ้างก็พอแล้ว

Load More Related Articles
Load More By DOO-DUANG
Load More In ราศีพฤษภ Taurus