ชาวราศีพิจิกหน้าสุดท้าย

50 second read
1

การงาน

ม.ค. ท่านจะทำงานไปโดยปกติสุขบางทีท่านอาจอ่อนล้า ไม่ค่อยกระตือรือร้นกับสภาพแวดล้อมทางการงาน ซึ่งเปลี่ยนไป งานจะค่อยทวีขึ้น ในเดือนต่อ ๆ ไป

ก.พ. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะนี้ ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางยุ่งยากเพิ่มขึ้น แต่ยิ่งยุ่งเท่าไรความสำเร็จต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเรื่องการขัดแย้งกับเจ้านาย ผู้ใหญ่ นายงาน ซึ่งอาจขัดกันอย่างรุนแรงถึงขนาดมีผลให้เปลี่ยนแปลงงาน ดังนั้นในช่วงนี้จึงควรสงบปากสงบคำ อดทนไว้

มี.ค. ข่าวสารต่าง ๆ ในเรื่องงานระยะนี้ อาจไม่สบอารมณ์ท่านอยู่บ้าง ท่านจะขยันหมั่นเพียรขึ้น มีโอกาสที่ดีในการแสดงผลงาน ซึ่งจะเกิดจากความสามารถส่วนตัวของท่าน ได้รับคำชมเชยจากผลงานของท่านในระยะนี้ ท่านจะมั่นใจในหน้าที่การงานของท่านเพิ่มขึ้น

เม.ย. งานจะคล่องตัว หรือได้พบช่องทางดี ๆ โดยตลอด การลงทุนธุรกิจจะได้ประโยชน์ ครบถ้วย ตรงตามตั้งใจ เพื่อนร่วมงานจะคอยสนับสนุน ท่านอาจคิดริเริ่มงานใหม่ หรือขยายงานเก่าออกไป แม้จะยังไม่ได้ลงมือทำในระยะนี้ ก็ควรหาข้อมูลวางแผนเอาไว้ได้แล้ว

พ.ค. ถ้าท่านทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะการเข้าหุ้น หรือร่วมทุน ทำงานใหญ่ หุ้นส่วนจะขัดแย้งกันเอง แต่คงไม่กระทบกระเทือนมาถึงตัวท่าน การทำงานในระยะนี้มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง จะขอความช่วยเหลือจากใครก็ประสบความสำเร็จ

มิ.ย. ช่วงนี้ควรทำงานเป็นระบบตามขั้นตอนและแบบแผนที่มีมาแต่เดิมส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ งานช่วงนี้จะมีปัญหามาก บางรายปัญหาอาจรุนแรงถึงขนาดต้องปิดตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ประคับประคองลดต้นทุนในส่วนที่ควรจะลดและดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบกว่าที่เป็นอยู่

ก.ค. งานมีความโดดเด่นขึ้นมากหากเทียบกับเดือนก่อน มีแนวโน้มประสบความสำเร็จด้วยดี ในช่วงนี้ขอให้ท่านอดทน หนักเอาเบาสู้ จะประสบความสำเร็จขึ้นอีกอย่างแน่นอน ท่านจะพูดจาคิดอ่านประการใดก็มีความราบรื่น ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญของท่าน

ส.ค. อารมณ์เสีย หรือมีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย มีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บจากการทำงานอย่างกะทันหัน งานจะหนักขึ้นแต่มีความสำเร็จพอควร เรื่องที่จะหวังได้ตำแหน่งสูงขึ้นคงเป็นไปได้ยาก ท่านจึงควรดูการเปลี่ยนแปลงโดยความสงบ ถ้าวิ่งเต้นจะทำให้เสียภาพลักษณ์ เสียกิริยา

ก.ย. งานในช่วงนี้ ท่านจะมีความยุ่งยาก เหน็ดเหนื่อย หนักขึ้นพอประมาณหรือมีปัญหามีอุปสรรคเพิ่มขึ้น ระยะนี้ต้องมีความอดทน และก็ควรพักผ่อน อย่าฝืนถ้าทำร่างกาย จิตใจ และกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาเก่า ๆ ที่คนอื่นทำทิ้งไว้ให้ ขอให้ค่อย ๆ แก้ไข เวลาและระบบจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านเอง

ต.ค. งานที่เกี่ยวกับศิลปะ ยังไม่เป็นผลดีนัก ค่อนข้างจะซบเซาในทุกกรณี งานก็จะลดปริมาณลงด้วย งานโดยทั่วไปอยู่ในช่วงที่ตกต่ำ การงาน ต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องเก่า ๆ ระวังเพื่อนร่วมทีมงานจะนำปัญหามาสู่ท่าน ท่านที่ประกอบธุรกิจอิสระ ช่วงนี้ให้เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงินให้ดีเพราะจะมีปัญหาอย่างแน่นอน

พ.ย. จังหวะของการงานเริ่มเด่นขึ้น ขอให้ท่านทุ่มเทจะมีผู้ใหญ่เห็นฝีมือและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ตำแหน่ง หน้าที่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด เรื่องของเงินเดือนก็จะเจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีคนชวนร่วมหุ้น ร่วมลงทุน จะเป็นผลดีแก่ตัวท่านเอง

ธ.ค. ท่านที่กำลังทำงาน การงานโดดเด่นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงวันที่ 15 เดือนนี้ พอพ้นกลางเดือนไป ผลต่าง ๆ ของการงานเจริญเติบโตจึงถึงปลายเดือน ปลายปีเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นช่วงปลายปี 2561 เป็นช่วงปลายปีที่เจริญรุ่งเรือง ให้ก้าวไปสู่ปีใหม่ ด้วยความมั่นใจ

 

การเงิน

ม.ค. ท่านมีโอกาสจะได้โชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงอยู่บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่านมีลู่ทางที่ผันสิ่งต่าง ๆ มาเป็นเงิน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน เป็นจังหวะที่ดีกับดวงชะตา แม้จะมีความอึดอัดในเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายบ้าง แต่สภาพคล่องยังไม่มีปัญหา

ก.พ. ครึ่งแรกของเดือน โอกาสได้รับเงินก้อน มากน้อยตามวาสนาของท่านหลังวาเลนไทน์ไปแล้วสภาพคล่องทางการเงินของท่านจะมีปัญหา จะติดขัด ขาดแคลนการเงินเฉพาะหน้า ขอให้ถือหลักประหยัดตัดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปก็จะไม่มีปัญหา

มี.ค. สภาพทางการเงินของท่านย่างก้าวเข้าอยู่ภาวะมีปัญหา ขอให้ระวังเรื่องรายจ่าย การถูกหยิบยืม ในช่วงนี้ถึงจะมีรายได้เท่าไร ก็ไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไป โดยเฉพาะท่านที่ต้องรับผิดชอบการเงินของครอบครัว ส่วนเงินที่เป็นรายรับเข้ามา แทบไม่มีช่องทางเลย

เม.ย. รายจ่ายจะต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมที่เพิ่งผ่านมา มีแต่ปัญหาเรื่องรายจ่ายให้ร้อนอกร้อนใจ พอผ่านวันที่ 29 เมษายน การเงินของท่านจะเข้าสู่ระดับที่ดีกว่าเดิม ตลอดจนพบลู่ทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับตนเองชัดเจน

พ.ค. การเงินของท่านดีขึ้นตามการงาน ขอให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไขว่คว้าเงินไว้ให้ได้มาก ๆ สภาพคล่องจะดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม มีรายได้ผ่านเข้ามาสามารถเก็บออมไว้รองรับได้อย่างแน่นอน ถ้าท่านรู้จักจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนขอให้ท่านมองหาลู่ทางเพิ่มรายได้อื่น ๆ ไว้ด้วย

มิ.ย. รายจ่ายมีเพิ่มขึ้นอีกหลายทาง ขณะที่รายได้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่ท่านกินบุญเก่า หากไม่มีเงินออมไว้บ้างก็จะเดือดร้อนแน่ ปัญหาหนักอกเรื่องการเงินของท่านกำลังคลี่คลาย จากหนักเป็นเบา มีแนวโน้มจะขยับขยายทรัพย์สินหรือที่ดินขนาดใหญ่ของท่านได้ด้วย

ก.ค. ดวงชะตาในเรื่องผู้อุปถัมภ์จะอ่อนด้อยลงไปเล็กน้อย ผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือด้านการลงทุนจะตัดความช่วยเหลือธุรกิจที่ต้องใช้เงินจะขาดเงินทุนหมุนเวียนการลงทุนในระยะนี้จึงมีโอกาสสำเร็จได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ส.ค. หลังจากวันที่ 18 ไปแล้ว เรื่องเงินก็จะร้อนที่จะจ่ายอีก หรือจำเป็นต้องหมุนเงินหนักขึ้น การทวงหนี้มีโอกาสได้คืนน้อย ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ ยังหวังได้ยาก ส่วนเงินรายย่อย ๆ ผ่านเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีเหลือ

ก.ย. การเงินเริ่มดีขึ้นกว่าเดือนสิงหาคมเล็กน้อย และค่อยดีขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง เรื่องรายจ่ายสูงกว่ารายรับเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านต้องระวังและจัดการให้ดี ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็มีเกณฑ์ร้อนรนที่จะต้องขายออกไป อาจมีเรื่องเสียเงินแบบไม่คาดคิด

ต.ค. งานที่เกี่ยวกับการหมุนเงินยังไม่เป็นผลดี ซบเซาลงในทุกกรณี ก่อนวันที่ 16 การเงินและหลักทรัพย์ยังร้อนที่จะใช้จ่ายเกินตัว ช่วงปลายเดือนปัญหาการเงินเริ่มคลี่คลาย แต่ธุรกิจและการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ยังมีโอกาสเก็บเกี่ยวดีขึ้น

พ.ย. ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจรายจ่ายมากขึ้น ไม่ค่อยมีรายได้อะไรเข้ามาให้อุ่นใจนัก การค้าขายอับเฉาลงไปอีกครั้งไม่เช่นนั้น ท่านจะมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์เจือจุนญาติพี่น้องมากขึ้น

ธ.ค. เรื่องงานและเงินจะดีขึ้นกว่าเดือนพฤศจิกายนเล็กน้อย ระยะนี้รายได้จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น คงมีพอใช้พอหมุนได้มีลาภผลเข้ามาอย่างฟลุก ๆ คนรักหรือคู่ครอง จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือหลักทรัพย์ของท่านมากขึ้น

 

อุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ม.ค. ในช่วงนี้ปัญหาอุบัติเหตุน่าเป็นห่วง ขอให้ระมัดระวัง การขับขี่หรือโดยสารยวดยานพาหนะ ตลอดจนการใช้เชื้อเพลิง เรื่องฟืน ๆ ไฟ ๆ จะมีปัญหาในช่วงครึ่งหลังของเดือน ส่วนเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง นอกจากปัญหาเดิมโรคเดิมอาจกลับมาอีก

ก.พ. ปัญหาอุบัติเหตุไม่มีอะไรที่รุนแรง ถ้าไม่ประมาท ส่วนปัญหาสุขภาพขอให้ระวังปัญหาอาการผิดปกติของดวงตา หลอดลม และระบบหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่สูงวัย หรือมีน้ำหนักเกินพิกัดมาก

มี.ค. สุขภาพของท่าน เป็นปฏิภาคผกผันกับอุบัติเหตุ ยิ่งสุขภาพดีเท่าไร ก็ควรระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ หรือเรื่องที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่างกะทันหันไว้ด้วย สุขภาพจุดที่ควรระมัดระวัง มักจะเป็นโรคปวดหัว ตัวร้อน และความดันโลหิตที่ไม่ปกติ

เม.ย. ปัญหาด้านอุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับฟืนไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยจากแก๊ส ส่วนสุขภาพ จะมีอาการปวดหัวตัวร้อนแบบธรรมดา

พ.ค. ท่านจะต้องระวัง การขับขี่การโดยสารยวดยานพาหนะ เป็นอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทางบก ขับรถขอให้มีสติ งดดื่มสุราและของมึนเมาก็เพียงพอป้องกันอุบัติภัยได้แล้ว ส่วนสุขภาพ ปัญหาที่สำคัญก็คือสุขภาพเกี่ยวกับระบบกระดูก ฟัน

มิ.ย. ขอให้ระวัง จะได้รับบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออก การทะเลาะวิวาทการขัดแย้งกับคนรอบข้าง ฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้สงบสติอารมณ์ อย่าได้มีปัญหาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยคดีอาญาเพียงเพราะอารมณ์และต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วย

ก.ค. ไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพ จะมีบ้างก็คือการเดินย่ำน้ำลุยโคลนอาจเดินไปเหยียบเศษแก้วเล็ก ๆ น้อย ๆ

ส.ค. ท่านปลอดภัยดี จะมีอาการโรคภัยบ้าง ก็เป็นอาการของโรคริดสีดวง ฝีในร่มผ้า โรคที่เกิดกับอวัยวะเพศ หรือได้รับบาดเจ็บบาดแผลบริเวณก้น

ก.ย. อาจมีอุบัติเหตุ ให้ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุ ที่ต้องนำพาความร้อนใจมาให้ สำหรับปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงก็คือ สุขภาพเกี่ยวกับช่วงท้องและลำไส้ ระบบทางเดินอาหาร จะมีปัญหาทำให้ท่านหนักใจบ้าง

ต.ค. สุขภาพจะเป็นอาการสืบเนื่องมาจากเดือนที่แล้วที่ยังไม่หายดีเป็นปกติก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนอีก ส่วนอุบัติเหตุท่านต้องระวังเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งทางการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ อุบัติเหตุเกี่ยวกับของหนักหล่นทับ หรือตกจากที่สูง ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับการแบกหาม ระวังระบบกระดูกจะมีปัญหา

พ.ย. อุบัติเหตุไม่ปรากฏให้เห็นชัดส่วนปัญหาสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่ท่านจะได้รับความรุนแรงจากการชิงรักหักสวาทหรือการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่ตกลงกันไม่ได้ เป็นอันตรายเกิดจากความรุนแรงที่คนใกล้ชิดทำขึ้นหรือท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้

ธ.ค. งดโดยสารหรือเดินทางโดยเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ได้จะเป็นการดีที่สุด ระวังอันตรายจากการเดินทางที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมโดยเด็ดขาด และอันตรายรุนแรงที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงไว้ด้วย

กลับไปหน้าแรก

Load More Related Articles
Load More By DOO-DUANG
Load More In Null